Profielschets predikant

Het Witte Kerkje te Huis ter Heide is een relatief kleine wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zeist, met leden die meestal een brede rijke ervaring in allerlei functies en situaties hebben opgebouwd en ook graag breder willen blijven kijken. De ‘religieuze kleur’ van de leden varieert van conservatief tot progressief.

Het Witte Kerkje is op zoek naar een 0,5 Fte predikant (vrouw/man) die: 
De eigentijdse vieringen van de eredienst weet te combineren met respect voor de tradities die in de loop van de jaren zijn opgebouwd en belangrijk zijn binnen de gemeente.

Zich in het pastoraat open en meelevend durft op te stellen en vanuit het hart spreekt, bezielend en inspirerend is.

De gemeenteleden wil voeden in geloof en vieren en die mee wil werken aan de opbouw van de gemeente.

Oog heeft voor stijl en liturgie en tevens bereid is de avonden van Religie en Cultuur samen met een commissie te organiseren.

Vertrouwd is met de hedendaagse media en digitale communicatiemiddelen.

Zich kan vinden in de visie en missie van onze gemeente.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de voorzitter van de beroepingscommissie :
mevr. Lenny Geluk tel. 0630883834, email: lenny.gelukpoortvliet@gmail.co