Organisatie

Kerkdienst

De gemeente komt samen op zondagmorgen om 10.00 uur. Het rooster van de voorgangers treft u naast op onze website, aan in de Wijkwijzer en in de Opgang. De diensten duren ruim een uur. Na de dienst kunt u een kopje koffie of thee drinken en napraten. 

Voor de kinderen liggen altijd tekenspullen en kleurboekjes klaar. Kindernevendienst wordt gehouden als er kinderen zijn. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de predikant.

Het kindermoment bij de intrededienst van onze wijkpredikant ds. Ardin Mourik op 2 april 2023.

Begroetingscommissie

De begroetingscommissie bestaat uit een aantal gemeenteleden die optreden als gastvrouw/gastheer van Het Witte Kerkje. Mevrouw Corry Godart is de contactpersoon voor de begroetingscommissie, T 030 – 228 00 89.

Koster(s)

Het kosterwerk in Het Witte Kerkje wordt door Danijela Cavka verricht in samenwerking met enkele vrijwilligers. Danijela Cavka (T 06 – 48 23 70 84 e-mail: dcavka27@gmail.com) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de kosterwerkzaamheden.

Organisten

Onze gemeente heeft een aantal organisten. Zij begeleiden de gemeentezang tijdens de kerkdiensten, maar ook op verzoek bij trouwdiensten en uitvaartdiensten.

Organisten in Het Witte Kerkje zijn:

 • Robbie Kammeijer
 • Brian Lamb
 • Miep Bakker
 • Peter van Nes
 • Gert-Jan van den Bos
 • Hans Hulshof
 • Piet van Dijk

Kerkenraad

De kerkenraad van Het Witte Kerkje bestaat uit de volgende leden:

 • Kees van Ast, voorzitter
 • Ardin Mourik, predikant
 • Marleen Bierman – den Hollander, scriba
 • Robbie Kammeijer, ouderling
 • Ria Niessen, ouderling
 • Maarten Poelakker, ouderling-kerkrentmeester
 • Bart Witzier, ouderling met speciale opdracht (AK-lid)
 • Toos Sommer – de Raad, diaken
 • Hennie van Kooten – Zwart, diaken
 • Lineke Stolker, diaken

Ledenadministratie

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zeist is verantwoordelijk voor het ledenregister, maar onze wijkgemeente kent ook een eigen ledenadministratie. Hierin worden ook gastleden en belangstellenden van Het Witte Kerkje opgenomen.

We verzoeken u vriendelijk om adreswijzigingen en wijzigingen in uw persoonlijke situatie (huwelijk, doop, maar ook een overlijden) aan onze ledenadministratie door te geven. De wijzigingen worden door ons weer doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau.

De contactpersoon is Bert Bierman, T 06 – 81 68 18 30 e-mail: bertbierman@gmail.com