Onze gemeente

Onze gemeente is verbonden met de Protestantse Gemeente Zeist. Wij bewaren daarbij ons eigen geluid en zijn aantrekkelijk voor mensen met een geschiedenis van geloven en voor mensen die zoekend zijn. We willen eerbiedig zijn en levendig, vormend en dragend, inspirerend en verbindend. Het Witte Kerkje wil een hand reiken naar mensen die het gevoel hebben dat in de huidige maatschappij niet alles aan de orde komen.

Privacyverklaring 

Beroepingscommissie gestart

De kerkenraad heeft de beroepingscommissie verzocht om de zoektocht naar een nieuwe predikant te hervatten. Een aantal leden is niet meer beschikbaar en zijn inmiddels vervangen. De beroepingscommissie wordt nu gevormd door:
-Lenny Geluk-Poortvliet (vz);
-Toos Sommer-de Raad;
-Robbie Kammeijer;
-Gerrit van Roon en
-Eric Leunk (namens Algemene kerkenraad Zeist).

De profielschets is niet gewijzigd. Op deze pagina kunt u er nogmaals kennis van nemen. En op deze pagina vindt u het Beleidsplan.

Wanneer u iemand onder de aandacht van de kerkenraad wil brengen dan kunt u dat doen bij:

Kees van Ast, tel: 0630966536; email: kjvanast@gmail.com of
Marleen Bierman, tel: 0615610158; email: hwkscribaat@gmail.com.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met Lenny Geluk, tel: 0630883834; email: lenny.gelukpoortvliet@gmail.com.

Doop en avondmaal

De bediening van de Doop vindt plaats op verzoek van en in overleg met de doopouders. Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd, afwisselend zittend aan tafel en lopend. Zowel belijdende leden als doopleden zijn toegelaten tot deelname aan het avondmaal. De Avondmaal-collecte is bestemd voor een vastgesteld diaconaal project.

Liturgie

In Het Witte Kerkje zijn twee orden van dienst in gebruik. De ene is Oecumenisch en de andere is klassiek protestants met een eigentijdse inhoud. Voorgangers zijn vrij om een keuze te maken. De liturgie wordt gevierd in de gemeente, in het kerkgebouw en daarbuiten gevolgd via kerkomroep en YouTube.

Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar. Wij proberen elkaar op onze levensweg tot hulp en steun te zijn. Dat kan heel spontaan en ongedwongen door bij de koffie na de kerkdienst naar iemands gezondheid te informeren, door een bezoekje te brengen of door een telefoontje.

Daarnaast is er ook georganiseerd pastoraat. Hiervoor en voor het bezoekwerk in de gemeente zijn ouderlingen en predikant verantwoordelijk. De Hervormde Vrienden Dienst (HVD) heeft een belangrijk aandeel in het bezoekwerk en er zijn ook vrijwilligers die bezoeken afleggen.

HVD

Naast het bezoekwerk verzorgt de Hervormde Vrienden Dienst van september tot juni elke eerste dinsdag van de maand een koffiemorgen (vaak met een spreker) voor de wijkgemeente. Contactpersoon is mevrouw C.T. Couprie-Hamoen, T 030 – 695 11 53.

HVD-nieuws

Dinsdag 4 oktober hebben we een zeer geanimeerde ochtend met
elkaar gehad. Tot onze verrassing kwam Ds. Van der Sluijs ons
bezoeken. Dit persoonlijke contact werd zeer op prijs gesteld.

Voor de ochtend op 1 november hebben we mevrouw Lenny Geluk-
Poortvliet uitgenodigd. Zij is 4 jaar 2 e Kamerlid geweest voor het CDA
en wil ons graag een inkijkje geven in het functioneren van de
onderlinge verhoudingen met de fracties in de 2 e Kamer. Een boeiend
onderwerp! U bent van harte welkom.

Het programma van dit seizoen is als volgt;

1 november : Lenny Geluk, lezing
6 december : Sinterklaas ochtend
13 december : Advent bijeenkomst

2023
3 januari : Wil Nuijen, lezing (met oliebollen)
7 februari : stamppottenmaaltijd
7 maart : Frans van Bussel, lezing

Vriendelijke groet,

Coby Schoondermark
Corry Godart
Cock Couprie

Diaconie

Diaconie is omzien naar en zorgen voor elkaar: hulp geven aan mensen die daar behoefte aan hebben. Diakenen zijn dienstbaar aan de kwetsbare naasten, aan mensen in nood. Diakenen bedienen bij het Heilig Avondmaal. Het Avondmaal maakt zichtbaar waar het in het werk van diakenen om gaat.

Diakenen zorgen voor het inzamelen van de gaven en zij besluiten over de bestemming.

De diaconie heeft op dit moment twee projecten. Carmen en Tugende

Onderwegdiensten

Naast de zondagsdiensten houden we in de zomerperiode onderwegdiensten. Dit zijn bijzondere, korte diensten van 9.00 tot 9.30 uur met zowel predikanten als niet-predikanten of voorgangers uit andere christelijke stromingen. De onderwegdiensten vormen een onderdeel van het bijzondere profiel van Het Witte Kerkje. Contactpersoon is Bert Bierman, T 06 – 81 68 18 30

Contact

Heeft u een vraag,
opmerking of
een bijzondere wens?

Laat het ons weten!