Onze gemeente

Onze gemeente is verbonden met de Protestantse Gemeente Zeist. Wij bewaren daarbij ons eigen geluid en zijn aantrekkelijk voor mensen met een geschiedenis van geloven en voor mensen die zoekend zijn. We willen eerbiedig zijn en levendig, vormend en dragend, inspirerend en verbindend. Het Witte Kerkje wil een hand reiken naar mensen die het gevoel hebben dat in de huidige maatschappij niet alles aan de orde komen.

Privacyverklaring 

Doop en avondmaal

De bediening van de Doop vindt plaats op verzoek van en in overleg met de doopouders. Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd, afwisselend zittend aan tafel en lopend. Zowel belijdende leden als doopleden zijn toegelaten tot deelname aan het avondmaal. De Avondmaal-collecte is bestemd voor een vastgesteld diaconaal project.

Liturgie

In Het Witte Kerkje zijn twee orden van dienst in gebruik. De ene is Oecumenisch en de andere is klassiek protestants met een eigentijdse inhoud. Voorgangers zijn vrij om een keuze te maken. De liturgie wordt gevierd in de gemeente, in het kerkgebouw en daarbuiten gevolgd via kerkomroep en YouTube.

Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar. Wij proberen elkaar op onze levensweg tot hulp en steun te zijn. Dat kan heel spontaan en ongedwongen door bij de koffie na de kerkdienst naar iemands gezondheid te informeren, door een bezoekje te brengen of door een telefoontje.

Daarnaast is er ook georganiseerd pastoraat. Hiervoor en voor het bezoekwerk in de gemeente zijn ouderlingen en predikant verantwoordelijk. De Hervormde Vrienden Dienst (HVD) heeft een belangrijk aandeel in het bezoekwerk en er zijn ook vrijwilligers die bezoeken afleggen.

HVD

Naast het bezoekwerk verzorgt de Hervormde Vrienden Dienst van september tot juni elke eerste dinsdag van de maand een koffiemorgen (vaak met een spreker) voor de wijkgemeente. Contactpersoon is mevrouw C.T. Couprie-Hamoen, T 030 – 695 11 53.

 

 

Diaconie

Diaconie is omzien naar en zorgen voor elkaar: hulp geven aan mensen die daar behoefte aan hebben. Diakenen zijn dienstbaar aan de kwetsbare naasten, aan mensen in nood. Diakenen bedienen bij het Heilig Avondmaal. Het Avondmaal maakt zichtbaar waar het in het werk van diakenen om gaat.

Diakenen zorgen voor het inzamelen van de gaven en zij besluiten over de bestemming.

De diaconie heeft op dit moment twee projecten. Carmen en Tugende

Onderwegdiensten

Naast de zondagsdiensten houden we in de zomerperiode onderwegdiensten. Dit zijn bijzondere, korte diensten van 9.00 tot 9.30 uur met zowel predikanten als niet-predikanten of voorgangers uit andere christelijke stromingen. De onderwegdiensten vormen een onderdeel van het bijzondere profiel van Het Witte Kerkje. Contactpersoon is Bert Bierman, T 06 – 81 68 18 30

Contact

Heeft u een vraag,
opmerking of
een bijzondere wens?

Laat het ons weten!