Privacyverklaring PKN wijkgemeente Het Witte Kerkje 

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Het Witte Kerkje heeft haar privacy-beleid daarom aangepast.In onze privacyverklaring kunt u zien welke informatie wij verzamelen, met welk doel en hoe wij daarmee omgaan. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.In het kort komt het hier op neer:

• We verzamelen alleen persoonsgegevens als we die nodig hebben voor het werk van de kerk, zoals ledenlijsten, abonneebestanden en financiële administratie.

• We registreren uitsluitend die gegevens die we voor die doelen nodig hebben.

• We bewaren deze gegevens op een betrouwbare manier en niet langer dan noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven.

• Personen die op één of andere manier actief zijn binnen de wijkgemeente zullen uiteraard ook op roosters en adreslijsten voorkomen van die activiteit, maar alleen zo lang ze daarvoor beschikbaar zijn.

• Met iedereen die dit soort gegevens beheert zijn afspraken gemaakt over een zorgvuldige bewerking

• Als u informatie wilt over welke gegevens er zijn vastgelegd kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau tel. 030-6920300/e-mail: hkb@pkn-zeist.nl

• Als u dat wilt kunt u een verzoek indienen tot wijziging van de gegevens of het verwijderen uit de systemen. Als dit niet in strijd is met andere gerecht vaardigde belangen zal dit altijd worden toegestaan.

• Het volledige privacy beleid kunt u vinden in het document:

Privacyverklaring wijkgemeente Het Witte Kerkje .

De volledige Privacyverklaring en het Verwerkingsregister kunt u Privacyverklaring Het Witte Kerkje downloaden.