Collecteren

Wanneer u op afstand via Kerkomroep of YouTube onze zondagsdiensten bijwoont, kunt u op eenvoudige wijze bijdragen aan de collecten via Ideal.

Instructie bij collecte

Via de eerste link kom je bij aanklikken vanzelf op andere website en kun je via Ideal geld voor de HWK collectes geld overmaken. Er is een dus maar een ING nummer voor het HWK waarbij je precies moet aangeven waarvoor de collecte bestemd is. De omschrijving hoef je alleen niet te doen als je met Ideal via de genoemde sites betaald dan wordt dit automatisch geregistreerd.

Actie Kerkbalans

In januari van elk kalenderjaar vragen de kerken in Nederland via een landelijke actie, de Actie Kerkbalans, hun leden om financiële steun. De actie in Zeist wordt georganiseerd door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zeist (PGZ).

De leden zeggen een vaste vrijwillige bijdrage toe in de kosten van het kerkenwerk, zowel van de landelijke kerk als van de plaatselijke kerk. Met de opbrengst worden de predikanten, kosters, vergoedingen van organisten onderhoud van de kerkgebouwen en de orgels en vele wijkactiviteiten betaald. Uw bijdrage komt daarbij grotendeels ten goede aan uw eigen wijkgemeente. Daarnaast draagt de Protestantse Gemeente Zeist (PGZ) per lid een bijdrage af in de kosten van het werk van de landelijke kerk. Daaruit betaalt de landelijke kerk ook een deel van de traktementen van de predikanten en zorgt zij voor steun en toerusting van de plaatselijke gemeente.

Schenkingen

Uw giften aan de kerk en/of diakonie zijn aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Uw giften aan de kerk en/of diaconie zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor giften geldt normaal een belastingdrempel, maar als u tijdens uw leven kiest om de kerk en/of diaconie voor een periode van minimaal 5 jaar met een vast bedrag per jaar te steunen geldt deze drempel niet. Als u dit bij het kerkelijk bureau vastlegt kunt u iedere euro volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting. U kunt dan uw bijdrage aan de kerk en/of diaconie verhogen zonder dat het u netto meer geld kost.

De Overeenkomst gift in geld kunt u opvragen bij het kerkelijk bureau (T 030 – 692 03 00) of downloaden via www.pgzeist.nl

De kerk en/of diaconie mee laten delen in uw erfenis

Niet alleen tijdens het leven, maar ook na overlijden kan de kerk financieel worden gesteund. Daarvoor is altijd een testament nodig dat door de notaris wordt opgemaakt.

Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een legaat of een erfstelling. Bij een legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag of een bepaalde zaak – bijvoorbeeld een huis – aan de kerk wordt gelegateerd. Bij erfstelling benoemt u de kerk geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam.

Bij legaten en erfstellingen aan de kerk is er een vrijstelling van erfbelasting. Het is belangrijk om een schenking in de vorm van een legaat of erfstelling op tijd via de notaris in uw testament vast te leggen. Wel is het belangrijk dat u precies aangeeft voor wie (bijvoorbeeld: Het Witte Kerkje, Huis ter Heide) en met welk doel.

Volgens de kerkorde is het College van Kerkrentmeesters hiervoor de bevoegde rechtspersoon, deze kunt u dan ook het beste opnemen in uw testament. Het kerkelijk bureau wil u hierin graag begeleiden en adviseren.