Trouwen, rouwen en de levensweg

Drempelmomenten zijn bij uitstek een gelegenheid om naar de kerk te gaan. In de kerk kennen we de doop als ritueel van toetreding tot het geloof en de kerk. Als je later volwassen bent geworden kun je belijdenis van het geloof doen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het geloof en de kerk. Het doen van belijdenis vormde vroeger ook de toegang tot de viering van het avondmaal. Alleen doop en avondmaal zijn in de protestantse traditie sacramenten. Voor al die andere drempelmomenten heeft de kerk rituelen.

Trouwviering

De levensweg van de mens wordt vaak vervolgd met een drempelmoment rondom het aangaan van een relatie. De dag waarop je je verbindt met die ene ander is het waard om gevierd te worden. Dat kan ook zeker in de kerk. In Nederland kan een huwelijk of verbintenis pas in de kerk gevierd en ingezegend worden als het huwelijk ook voor de burgerlijke stand gesloten is. Wil je een trouwviering in Het Witte Kerkje, neem dan op tijd contact op met de predikant. In onderling overleg kan de viering dan vormgegeven worden. In een kerkelijke viering vormen een lezing uit de Bijbel, gebed en een zegen de vaste onderdelen. Verder is er veel mogelijk zolang het past bij het moment en het gebouw. Wij maken geen onderscheid tussen huwelijken tussen man en vrouw of personen van gelijk geslacht. Ook zogenaamde ‘tweede’ huwelijken kunnen in onze kerk ingezegend worden.

Dienst van afscheid

Een laatste drempelmoment vormt de uitvaart. De kerk is bij uitstek de plek om ook met verdriet bijeen te komen. Onze geliefden laten wij niet zomaar los, dat vraagt om tijd, stilte en woorden van troost. In de kerk hebben wij oude woorden en gebruiken om het leven van een geliefde te gedenken en onze hoop op de toekomst te verwoorden. Bij een kerkelijke uitvaart ter voorbereiding op de begrafenis of de crematie zijn vaste onderdelen een lezing uit de Bijbel, gebed en een zegen. Uiteraard is er ook veel ruimte voor eigen invulling door en in samenspraak met de nabestaanden. De uitvaartdienst kan gehouden worden in Het Witte Kerkje, in een aula bij de begraafplaats/het crematorium, of op een andere locatie. Neem zo snel mogelijk na overlijden van een geliefde contact op met de predikant als u hem een uitvaart wilt laten leiden. Wilt u ter voorbereiding op uw eigen uitvaart met de predikant de uitvaartdienst voorbereiden, dan kan dat uiteraard.

Overige momenten op de levensweg

Er zijn nog veel meer drempelmomenten te noemen die ritueel begeleid kunnen worden in of namens onze kerk. Te denken valt aan een ritueel bij echtscheiding, een zegen voor een nieuw huis, een reiszegen, een ritueel van biecht en verzoening. Aarzel niet om hierover contact op te nemen met de predikant.


Alle hierboven genoemde rituelen zijn gratis voor leden van Het Witte Kerkje. Voor niet-leden worden er kosten in rekening gebracht, namelijk voor de huur van de kerk en de dienstverlening van de predikant.