Collecte

Iedere zondag zijn er tijdens de dienst drie collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente en de derde collecte is een speciale collecte waarvan de bestemming in de dienst wordt afgekondigd. Bij de uitgang van de kerk staat een bus voor de zending. Bij de viering van het Heilig Avondmaal is er een vierde collecte die bestemd is voor het diaconale project.