30 oktober Leerhuis over de betekenis van Maarten Luther

Maarten Luther is samen met Johannes Calvijn de belangrijkste grondlegger van het protestantisme. In Nederland was het protestantisme vooral geënt op Calvijn, maar door de jaren heen zijn het calvinisme en lutheranisme elkaar dichter genaderd. In 2004 fuseerden verschillende protestantse kerken, waaronder ook de Evangelisch-Lutherse kerk, tot de Protestantse Kerk in Nederland. Wat is de betekenis van Luther voor de liturgie, de geloofsopvattingen en de spiritualiteit van het protestantisme en de huidige PKN? Daar staan we bij stil op de vooravond van Hervormingsdag. Vanaf 19.45 is er koffie, we starten om 20.00 uur.