project carmen

 

Het Carmen project

Onder deze naam steunt de diaconie van het Witte kerkje jaarlijks het door Carmen Pena Garcia,de Dominicaanse echtgenote van Ds. Kees ’t Lam opgezette steun project voor haar arme landgenoten. 
Zij verzamelt uiteenlopende goederen,zoals kleding,brillen,laptops etc. en stuurt deze per containerdozen naar haar land.
De goederen krijgt zij vrijwel altijd gratis de forse vrachtkosten daarentegen zijn voor haar rekening. Naast de diaconie ontving Carmen ook vanuit de gemeente financiële steun die haar in staat stelde de studiekosten van een Dominicaans meisje te betalen En met succes,het meisje is inmiddels geslaagd. Dit jaar is Yamilka Sabrina de gelukkige,ook voor haar worden de studiekosten betaald.

Eindelijk na twee jaar corona konden Carmen en Kees begin december weer afreizen naar Bonao hun woonplaats in de Dominicaanse Republiek. Voor Kees was zowel de heen als terug reis een zware opgave. Door zijn beperkte mobiliteit was twaalf uur in een vliegtuig stoel een hele opgave maar omdat het waarschijnlijk zijn laatste bezoek was, wilde hij niet achter blijven. Voor Carmen daarentegen was het een feest haar kinderen en kleinkinderen na zo’n lange tijd weer te zien. De jaarlijkse kerstpakketten uitdeling aan arme gezinnen was dit jaar door de beperkte financiële middelen helaas wat minder dan andere jaren. Gelukkig waren de vooruit gezonden container dozen met diverse gratis verkregen goederen een welkome aanvulling. Wat ook duidelijk zichtbaar was dat dit eens zeer arme land door het toerisme duidelijk vooruit gaat. Betere voorzieningen voor de bevolking. Ook het straatbeeld door de aanleg van stoepen en asfaltering is sterk verbeterd. Tenslotte is de steun voor Yamilka door het Carmen project een hartverwarmend succes, wie kan dat beter vertellen dan Yamilka zelf.
Zie hier verhaal van Yalmilka.

Het Carmen project lost de noden niet op het zorgt wel voor lichtpuntjes en is daarom zinvol.
Wilt u bijdragen? Dan is dit het banknummer van de diaconie: NL90RABO0373733518
ten naam van CvK Protestantse Gemeente Zeist t.g.v. wijkgemeente Het Witte Kerkje
Vermeldt wel ‘Carmen project