Zondag 3 december – Eerste Advent – Dienst van Schrift en Tafel

3 december 2023 |
10:00
ds. Ardin Mourik

Op deze eerste zondag van Advent luisteren wij naar Jezus woorden over waakzaamheid uit Marcus 13:33-37 en we lezen de aloude adventspsalm 85. Voorganger in deze dienst is de eigen wijkpredikant ds. Ardin Mourik. In deze dienst vieren we ook het Avondmaal én er is kindernevendienst. Na afloop koffie en thee. Van harte welkom!

De orde van dienst vindt u hier.