Religie en Cultuur: Jan Verhoef

21 maart 2023 |
20:00
Lezing: "Christenen zijn niet anders! Mijmeringen van een oud hoogleraar en een oud voorzitter van een kerkenraad" Entree contant € 10,- (inclusief koffie/thee en een drankje)

Waarom verlaten zoveel mensen de kerk?
De hedendaagse mens worstelt met dezelfde vragen waar ook mensen in de Bijbel 2000-3000 jaar geleden mee worstelden. Vanuit zo’n geweldige traditie te spreken zou heel aantrekkelijk moeten zijn voor de mens van 2022. Zijn de Bijbelse antwoorden op die fundamentele vragen niet meer begrijpelijk?  Sporen de oude interpretaties van de Bijbel niet meer met de opvattingen van de moderne mens? Of is door de veelheid van meningen binnen de kerk het voor de mens niet meer duidelijk waar de kerk voor staat? Veel mensen vragen zich daarom af: wat biedt de kerk mij? Aan de hand van historische voorbeelden, gaan we terug naar een kerk die ons niets opdringt omdat zij toegeeft ook niet op alles een concreet antwoord te hebben. Een kerk die het als haar belangrijkste taak ziet ons te steunen bij het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid. Zo wordt de kerk een aantrekkelijke gemeenschap van mensen die elkaar helpen bij het dragen van verantwoordelijkheden.