Religie en Cultuur: Bernadette van Dijk

17 januari 2023 |
20:00
Lezing: "Thuisloos of dakloos in 2022" Entree contant € 10,- (inclusief koffie/thee en een drankje)

Wat kunnen wij leren van mensen die hun eigen plek kwijt zijn? Wat is zin op straat, en wat onzinnig? Straatpastor Bernadette van Dijk vertelt verhalen van de straat. Over ziekte en gezondheid, erbij en er niet bij horen, liefde en wanhoop, opvang in coronatijden, zin- en ledigheid.