Meelezen met de dominee

30 augustus 2023 |
15:00
ds. Ardin Mourik

We lezen met elkaar Romeinen 12:1-8 en Matteüs 17:14-20 (vers 21 ‘ontbreekt’). Samen bereiden we de zondagsdienst van 3 september voor. Omdat er voor deze dienst een gedrukte orde van dienst is i.v.m. bevestiging en aftreden van ambtsdragers kunnen we geen liederen kiezen dit keer. Gebedspunten zijn welkom.

Welkom in de consistorie van Het Witte Kerkje.