Meelezen met de dominee

20 maart 2024 |
15:00
ds. Ardin Mourik

We lezen het bekende verhaal over de Intocht van Jezus in Jeruzalem. Dit jaar lezen we het uit Marcus 11:1-11. Daarnaast lezen we uit Psalm 118 de verzen 1 en 2 en 19 t/m 29. Welkom!