HVD 01 november 2022

1 november 2022 |
10:30
Lenny Geluk: Lezing

Voor de ochtend op 1 november hebben we mevrouw Lenny Geluk-
Poortvliet uitgenodigd. Zij is 4 jaar 2 e Kamerlid geweest voor het CDA
en wil ons graag een inkijkje geven in het functioneren van de
onderlinge verhoudingen met de fracties in de 2 e Kamer.
Een boeiend onderwerp!
U bent van harte welkom.