Ontmoeten, beleven
vieren & gedenken

anno 1858

Onze gemeente

Onze gemeente is verbonden met de Protestantse Gemeente Zeist. Wij bewaren daarbij ons eigen geluid en zijn aantrekkelijk voor mensen met een geschiedenis van geloven en voor mensen die zoekend zijn. We willen eerbiedig zijn en levendig, vormend en dragend, inspirerend en verbindend.
Het Witte Kerkje wil een hand reiken naar mensen die het gevoel hebben dat in de huidige maatschappij niet alles aan de orde komt.

Lees verder

Huur onze kerk

In ons prachtige Witte Kerkje zijn de kerkzaal en bijruimte te huur voor een huwelijk of uitvaartdienst, maar ook voor niet-kerkelijke gebeurtenissen zoals een reünie, een culturele activiteit, een concert of een receptie. Voor koffie en thee kan worden gezorgd. Alle overige catering dient door de huurder zelf te worden geregeld.

Lees verder

Agenda

Sinterklaas ochtend
6 december 2022 |
10:30

Het Witte Kerkje in Huis ter Heide is op zoek naar een:

PREDIKANT (0,5 fte) (v/m)

Het Witte Kerkje te Huis ter Heide is een relatief kleine wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zeist, met leden die veelal een brede rijke ervaring in allerlei functies en situaties hebben opgebouwd en ook graag breder willen blijven kijken. De ‘religieuze kleur’ van de leden varieert van conservatief tot progressief. Onze vorige predikant is met emeritaat. Bent u onze nieuwe predikant die samen met ons de zondagse eredienst wilt vieren en met ons samen verder wilt leren in kennis en geloof en ons wilt inspireren, dan vragen we u om te reageren. Wij zoeken een predikant die:

– de eigentijdse vieringen van de eredienst weet te combineren met respect voor de tradities die in de loop van de jaren zijn opgebouwd en belangrijk zijn binnen de gemeente;
– zich in het pastoraat open en meelevend durft op te stellen en vanuit het hart spreekt, bezielend en inspirerend is;
– de gemeenteleden wil voeden in geloof en vieren en die mee wil werken aan de opbouw van de gemeente;
– oog heeft voor stijl en liturgie en tevens bereid is samenkomsten van ‘Religie en Cultuur’ samen met een commissie te organiseren;
– vertrouwd is met de hedendaagse media en digitale communicatiemiddelen;
– zich kan vinden in de visie en missie van onze gemeente.

In aanvulling hierop willen we u graag vertellen dat de Beroepingscommissie van het Witte Kerkje uitziet naar uw reactie en als u voldoet aan bovenstaande profielschets er naar uitziet om met u kennis te maken. Ons voornemen is om dit kalenderjaar na een zorgvuldige procedure tot een voordracht voor een nieuwe predikant te komen. Daarom zien we uw reactie graag tegemoet vóór dinsdag 6 december 2022.

Voelt u zich geroepen om te reageren, kunt u dat kenbaar maken door een brief of mail voorzien van uw cv te sturen aan de voorzitter van de Beroepingscommissie, mevr. L.W.D. Geluk-Poortvliet (postadres: 1e Hogeweg 184, 3701 HL Zeist, mailadres: lenny.gelukpoortvliet@gmail.com).

Het Witte Kerkje

Het Witte Kerkje is een monument. Op 17 juni 2008 was het 150 jaar geleden dat de eerste steen voor het gebouw werd gelegd. De bouwperiode van Het Witte Kerkje heeft destijds anderhalf jaar in beslag genomen, het gebouw is op 29 januari 1860 in gebruik genomen. De kerkzaal en de bij ruimtes zijn te huur voor een huwelijk of een uitvaartdienst, maar ook voor niet-kerkelijke gebeurtenissen zoals een reünie, een culturele avond, een concert of receptie.

Religie en Cultuur

Het Witte Kerkje profileert zich op het gebied van kerk en cultuur. In het najaar en in het voorjaar is er een programma met een combinatie van lezingen op het raakvlak van religie en cultuur, muziek en meer maatschappelijke onderwerpen.

Onze onderwegdiensten

Naast de zondagsdiensten houden we in de zomerperiode onderwegdiensten. Dit zijn bijzondere, korte diensten van 9.00 tot 9.30 uur met zowel predikanten als niet-predikanten of voorgangers uit andere christelijke stromingen. De onderwegdiensten vormen een onderdeel van het bijzondere profiel van Het Witte Kerkje. Contactpersoon is Bert Bierman, T 06 – 81 68 18 30

Steun Het Witte Kerkje
met uw bijdrage
ook als vrijwilliger