Ontmoeten, beleven
vieren & gedenken

anno 1858

Onze gemeente

Onze gemeente is verbonden met de Protestantse Gemeente Zeist. Wij bewaren daarbij ons eigen geluid en zijn aantrekkelijk voor mensen met een geschiedenis van geloven en voor mensen die zoekend zijn. We willen eerbiedig zijn en levendig, vormend en dragend, inspirerend en verbindend.
Het Witte Kerkje wil een hand reiken naar mensen die het gevoel hebben dat in de huidige maatschappij niet alles aan de orde komt.

Lees verder

Huur onze kerk

In ons prachtige Witte Kerkje zijn de kerkzaal en bijruimte te huur voor een huwelijk of uitvaartdienst, maar ook voor niet-kerkelijke gebeurtenissen zoals een reünie, een culturele activiteit, een concert of een receptie. Voor koffie en thee kan worden gezorgd. Alle overige catering dient door de huurder zelf te worden geregeld.

Lees verder

Agenda

dr. Cristina Pumplun
10 december 2023 |
10:00
Cantus Lux Aeterna (vocaal ensemble) & Jaap Eilander (pianist)
14 december 2023 |
20:00
ds. Paul van der Harst
17 december 2023 |
10:00

Het Witte Kerkje

Het Witte Kerkje is een monument. Op 17 juni 2008 was het 150 jaar geleden dat de eerste steen voor het gebouw werd gelegd. De bouwperiode van Het Witte Kerkje heeft destijds anderhalf jaar in beslag genomen, het gebouw is op 29 januari 1860 in gebruik genomen. De kerkzaal en de bij ruimtes zijn te huur voor een huwelijk of een uitvaartdienst, maar ook voor niet-kerkelijke gebeurtenissen zoals een reünie, een culturele avond, een concert of receptie.

Nieuws

30 oktober Leerhuis over de betekenis van Maarten Luther

Maarten Luther is samen met Johannes Calvijn de belangrijkste grondlegger van het protestantisme. In Nederland was het protestantisme vooral geënt

26 oktober trapt Dr. Ad van Nieuwpoort het programma Religie & Cultuur af

De bijdrage van Ad van Nieuwpoort (predikant Duinzichtkerk Den Haag en publicist) zal gaan over een nieuwe manier van het

Het Witte Kerkje presenteert nieuw programma Religie & Cultuur

Binnen de Protestantse Gemeente Zeist staat Het Witte Kerkje bekend om de Onderwegdiensten in de zomer, maar zeker ook door

Religie en Cultuur

Het Witte Kerkje profileert zich op het gebied van kerk en cultuur. In het najaar en in het voorjaar is er een programma met een combinatie van lezingen op het raakvlak van religie en cultuur, muziek en meer maatschappelijke onderwerpen.

Hier vindt u alvast het overzicht van Religie & Cultuur 2023-2024. Op de nieuwspagina vindt u binnenkort meer informatie en natuurlijk ook in de agenda.

Onze onderwegdiensten

Naast de zondagsdiensten houden we in de zomerperiode onderwegdiensten. Dit zijn bijzondere, korte diensten van 9.00 tot 9.30 uur met zowel predikanten als niet-predikanten of voorgangers uit andere christelijke stromingen. De onderwegdiensten vormen een onderdeel van het bijzondere profiel van Het Witte Kerkje. Contactpersoon is Bert Bierman, T 06 – 81 68 18 30

Steun Het Witte Kerkje
met uw bijdrage
ook als vrijwilliger