Ontmoeten, beleven
vieren & gedenken

anno 1858

Onze gemeente

Onze gemeente is verbonden met de Protestantse Gemeente Zeist. Wij bewaren daarbij ons eigen geluid en zijn aantrekkelijk voor mensen met een geschiedenis van geloven en voor mensen die zoekend zijn. We willen eerbiedig zijn en levendig, vormend en dragend, inspirerend en verbindend.
Het Witte Kerkje wil een hand reiken naar mensen die het gevoel hebben dat in de huidige maatschappij niet alles aan de orde komt.

Lees verder

Huur onze kerk

In ons prachtige Witte Kerkje zijn de kerkzaal en bijruimte te huur voor een huwelijk of uitvaartdienst, maar ook voor niet-kerkelijke gebeurtenissen zoals een reünie, een culturele activiteit, een concert of een receptie. Voor koffie en thee kan worden gezorgd. Alle overige catering dient door de huurder zelf te worden geregeld.

Lees verder

Agenda

Predikant

Onze wijkpredikant is Ardin Mourik uit Utrecht.

Op zondag 2 april 2023 heeft de bevestiging in ons Witte Kerkje plaatsgevonden en heeft Ardin zijn intrededienst gehouden.

Ardin is een zogenaamde zij-instromer. Hij studeerde in zijn jonge jaren al theologie aan de Universiteit Utrecht, maar startte pas later met de master gemeentepredikant aan de PThU. Ondertussen had hij een loopbaan in de publieke sector (onderwijs, huisvesting en bestuur). Het predikantschap bleef trekken en daarom hakte hij in 2022 de knoop door, om zich deeltijd aan een gemeente te verbinden. Ervaring met het predikantschap deed hij onder andere op in Amstelveen waar hij hulppredikant is tot eind van deze maand.

Ardin is voor 50 procent van de tijd predikant in onze gemeente en de rest van de werkweek blijft hij als ZZP’er actief in de sectoren waar hij eerder veel ervaring op deed. Op dit moment is hij vanuit die hoedanigheid studentenhuisvesting regisseur namens het ministerie van BZK.

Ardin woont samen met zijn partner en twee kinderen in Utrecht. Zijn vaste werkdagen voor de gemeente zijn in principe de woensdagen en vrijdagen. Zijn contactgegevens zijn: ardinmourik@gmail.com en 06-31748529. 

Het Witte Kerkje

Het Witte Kerkje is een monument. Op 17 juni 2008 was het 150 jaar geleden dat de eerste steen voor het gebouw werd gelegd. De bouwperiode van Het Witte Kerkje heeft destijds anderhalf jaar in beslag genomen, het gebouw is op 29 januari 1860 in gebruik genomen. De kerkzaal en de bij ruimtes zijn te huur voor een huwelijk of een uitvaartdienst, maar ook voor niet-kerkelijke gebeurtenissen zoals een reünie, een culturele avond, een concert of receptie.

Religie en Cultuur

Het Witte Kerkje profileert zich op het gebied van kerk en cultuur. In het najaar en in het voorjaar is er een programma met een combinatie van lezingen op het raakvlak van religie en cultuur, muziek en meer maatschappelijke onderwerpen.

Onze onderwegdiensten

Naast de zondagsdiensten houden we in de zomerperiode onderwegdiensten. Dit zijn bijzondere, korte diensten van 9.00 tot 9.30 uur met zowel predikanten als niet-predikanten of voorgangers uit andere christelijke stromingen. De onderwegdiensten vormen een onderdeel van het bijzondere profiel van Het Witte Kerkje. Contactpersoon is Bert Bierman, T 06 – 81 68 18 30

Steun Het Witte Kerkje
met uw bijdrage
ook als vrijwilliger