Ds Paul Van der Harst

Gastpredikant

Paul van der Harst is sinds 1999 predikant (vanaf 2019 als emeritus) en was verbonden aan de Emmaüsgemeente te Amersfoort. Naast het gemeentewerk was en is hij actief in de bredere samenleving. Diaconale activiteiten, interreligieuze dialoog, stadsontmoeting zijn daarbij altijd agenda geweest. Langdurig is hij voordien intensief betrokken geweest op Latijns Amerika. In het bijzonder bij de opbouw van volksorganisaties en de versterking van de sociale rechten van de armsten. Eerst als campagnevoerder van de Aktie ‘Solidaridad’ en later als pastoraal opbouwwerker in Nicaragua. Daar waar mensen samenkomen om het levende Woord te ervaren deelt hij graag mee.