Zondagsdienst (Ds Paul Van der Harst)

zondag 1 augustus 2021 om 10:00 uur

Paul van der Harst is sinds 1999 predikant (vanaf 2019 als emeritus) en was verbonden aan de Emmaüsgemeente te Amersfoort. Naast het gemeentewerk was en is hij actief in de bredere samenleving.