Ledenadministratie

Het Kerkelijk Bureau van de Hervormde Gemeente Zeist is verantwoordelijk voor het ledenregister, maar onze wijk kent ook een eigen ledenadministratie. In deze administratie worden ook gastleden en belangstellenden van Het Witte Kerkje opgenomen. Wij verzoeken u vriendelijk om adreswijzigingen en wijzigingen in de persoonlijke situatie zoals huwelijk, doop, maar ook een overlijden aan onze ledenadministratie door te geven. De ledenadministratie geeft de wijzigingen weer door aan het Kerkelijk Bureau. Contactpersoon is mevrouw Tinie Belo-Griffioen, telefoon 030 - 69 54 997.