Koster(s)

Het kosterwerk in Het Witte Kerkje wordt door vrijwilligers verricht. Het werk is zo verdeeld dat een aantal kosterduo's de taken rond de Kerkdiensten op zich nemen.

Mevrouw Tinie Belo-Griffioen  telefoon 030-6954997 is verantwoordelijk voor de coördinatie van de kosterwerkzaamheden. 

Voor de verhuur van de kerk kunt u kerkrentmeester Thijs Jan van der Leij (tjvdleij@hetnet.nl) benaderen.