Kerkenraad

De Kerkenraad van Het Witte Kerkje bestaat uit de volgende leden:

     Kerkenraad:           
De heer K.J. van Ast, voorzitter      
Predikant: Ds. V.C. Lindenburg (vanaf 3 apri)
Mevrouw M.C. Niessen, jeugdouderling
Mevrouw J.J.E. Gaastra - van Brakel, ouderling
De heer B. Witzier, speciale opdracht 
Mevrouw A.B. Sommer - de Raad, diaken
Mevrouw M. Bierman - den Hollander, scriba
Mevrouw H. van Kooten - Zwart, diaken
De heer T.J. van der Leij, ouderling-kerkrentmeester
De heer M.H. Poelakker, ouderling-kerkrentmeester
Koster(s): Het kosterwerk in het Witte Kerkje wordt door mevrouw Danijela Cavka verricht in samenwerking met enkele vrijwilligers.
Mevrouw Danijela Cavka (tel: 06-48237084; email: dcavka27@gmail.com) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de kosterwerkzaamheden.