Kerkenraad

De Kerkenraad van Het Witte Kerkje bestaat uit de volgende leden:

De heer J. Verhoef, voorzitter
Mevrouw ds. E. van der Wal, predikant
Mevrouw M.C. Jonker-Niessen, jeugdouderling
De heer K. van Ast, ouderling
De heer R. van de Wijgerd, ouderling-kerkrentmeester
De heer T.J. van der Leij, ouderling-kerkrentmeester
De heer K. van Ast, ouderling-kerkrentmeester
Mevrouw M. Bierman-den Hollander, scriba en diaken
Mevrouw A.B. Sommer-de Raad, diaken.
De heer J. t Lam, diaken
Mevrouw H. van Kooten-Zwart, diaken

Scriba: Marleen Bierman
Adres: Comeniuslaan 83
3706 XC Zeist
tel: 030-6958752
mail: hwkscribaat@gmail.com