Begroetingscommissie

De begroetingscommissie bestaat uit een aantal gemeenteleden die optreden als gastvrouw/gastheer van Het Witte Kerkje. Zij heten de bezoekers welkom, delen liedboekjes en liturgieën uit.
Mevrouw Corry Godart is de contactpersoon voor de begroetingscommissie, tel. nummer 030-2280089.