Voorbedenboek

Op de tafel bij de ingang van de kerk ligt het voorbedenboek. U kunt voorafgaand aan de dienst gebedsintenties in dit boek schrijven. De diaken van dienst zal het boek aan de voorganger overhandigen, die de voorbeden verwoordt in een gebed. Het is van belang dat u rekening houdt met de wensen van de persoon in kwestie.