Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar. Wij proberen elkaar op onze levensweg tot hulp en steun te zijn. Dat kan heel spontaan en ongedwongen door bij de koffie na de kerkdienst naar iemands gezondheid te informeren, door een bezoekje of een telefoontje.

Daarnaast is er ook georganiseerd pastoraat. Ouderlingen en predikant zijn verantwoordelijk voor het georganiseerde pastoraat en het bezoekwerk in de gemeente.

De Hervormde Vrienden Dienst (HVD) heeft een belangrijk aandeel in het bezoekwerk en er zijn ook vrijwilligers die bezoeken afleggen.