Liturgie

In Het Witte Kerkje zijn twee orden van dienst in gebruik. Voorgangers zijn vrij om een keuze te maken. Orde A is Oecumenisch en orde B is klassiek gereformeerd.
Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan steken zij een lichtje aan en wordt er samen met de gemeente een kinderlied gezongen.

Zingen hoort bij geloven, de meeste mensen zingen dan ook graag in de kerk. Het liefst oude, vertrouwde liederen. De melodie is mooi en de tekst is bekend.