Jeugd

Ons jeugdbeleid is er op gericht om voor elke leeftijdsgroep iets aan te bieden. Ook al zijn de groepen soms klein, we blijven het aanbod continueren.

De Jeugdraad van Het Witte Kerkje bestaat uit alle jeugdwerkers, de jeugdouderling en de wijkpredikant. De Jeugdraad komt een paar keer per jaar bij elkaar. De jeugdraad adviseert de kerkenraad over het beleid, over de activiteiten die we willen aanbieden en over het materiaal dat we willen gebruiken.

Het Witte Kerkje is ook vertegenwoordigd in de Centraal Hervormde Jeugdraad (CHJR). De CHJR is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid van de Hervormde gemeente Zeist. Contactpersoon is mevrouw Ria Jonker-Niessen, telefoon 030 - 6913154.