Doop en avondmaal

De bediening van de Doop vindt plaats op verzoek van en in overleg met de doopouders. Het Heilig Avondmaal wordt zes maal per jaar gevierd, afwisselend zittend aan tafel en lopend. Bij de viering van het lopend avondmaal komen gemeenteleden naar voren om brood en wijn te ontvangen. Zowel belijdende leden als doopleden zijn toegelaten tot deelname aan het avondmaal. De Avondmaal collecte is bestemd voor een vastgesteld diaconaal project.