Diakonie

Diaconaat is omzien en zorgen voor elkaar: hulp geven aan mensen die daaraan behoefte hebben. Letterlijk betekent diaken dienaar. Diakenen zijn dienstbaar aan de kwetsbare naasten, aan mensen in nood. Diakenen bedienen bij de viering van het Heilig Avondmaal. Het avondmaal maakt zichtbaar waar het in het werk van diakenen om gaat. Om verzoenen en samenbrengen van mensen, om delen met elkaar. Om barmhartigheid die geworteld is in gerechtigheid. Diakenen zorgen voor het inzamelen van de gaven en zij besluiten over de bestemming. De diaconie stelt organisaties, zoals Kerk in Actie, in staat om hulp te geven door deze organisaties financieel te steunen. Dit betreft onder meer projecten in ontwikkelingslanden en speciale acties om de nood te lenigen bij oorlogsgeweld en natuurrampen, maar het kunnen ook plaatselijke projecten zijn zoals de voedselbank. De diaconie steunt uitgezonden zendingswerkers. De diaconie kan mensen ook rechtstreeks steunen met geld en met praktische hulp.