Lezing Maria Magdalena door Drs. Marina Marijnen

Dinsdag 19 oktober is de eerste lezing in een trilogie over historische vrouwen: Maria Magdalena, Artemisia Gentileschi en Frida Kahlo

Hoe verschillend ook, zij hebben één ding gemeen: zij veroverden een plek in een door mannen gedomineerde wereld.  

Wie was Maria Magdalena? Volgens een veelgehoord antwoord was zij een prostituee in het gevolg van Jezus. Maar komt het beeld dat we uit films, boeken en schilderijen kennen overeen met ‘dè’ bijbelse Magdalena? Gebaseerd op nieuwtestamentische- en apocriefe bijbelverhalen; (verkeerde) interpretaties daarvan en legendes is de geesteszieke patiënt die door Jezus genezen werd uitgegroeid tot een vrouw met vele gezichten. 

Zij werd ten onrechte vereenzelvigd met de zondares die de voeten van Jezus met kostbare olie zalfde. Maria Magdalena keek toe bij de kruisiging èn was de eerste aan wie Jezus zich na zijn opstanding uit de dood bekend maakte. 

De Rooms Katholieke kerk heeft haar prominente rol echter eeuwenlang doodgezwegen. Pas in 1969 werd zij gerehabiliteerd en in 2016 kreeg zij dezelfde status als de andere apostelen. 

Met oude èn verrassende eigentijdse kunstwerken wordt haar complexe persoonlijkheid geschetst. Feministes adopteerden haar als boegbeeld; tegenwoordig wordt Magdalena als powervrouw bestempeld. 

Celebrities als Kim Kardashian en Lady Gaga kruipen zelfs in haar huid!         

Komt u ook? Iedereen is welkom!

Locatie: Het Witte Kerkje in Huis ter Heide

Dinsdag 19 oktober 2021
Aanvang: 20:00 uur                                                         

Kosten :  contant € 10,-,/pp, te betalen bij binnenkomst

Vergeet uw QR-code en identiteitsbewijs niet!