Vacature voor predikant

Het Witte Kerkje in Huis ter Heide is op zoek naar een: 

PREDIKANT (0,5 fte) (v/m)

Het Witte Kerkje te Huis ter Heide is een relatief kleine wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zeist, met leden die veelal een brede rijke ervaring in allerlei functies en situaties hebben opgebouwd en ook graag breder willen blijven kijken. De ‘religieuze kleur’ van de leden varieert van conservatief tot progressief. Onze vorige predikant is met emeritaat. Bent u onze nieuwe predikant die samen met ons de zondagse eredienst wilt vieren en met ons samen verder wilt leren in kennis en geloof en ons wilt inspireren, dan vragen we u om te reageren. Wij zoeken een predikant die:

- de eigentijdse vieringen van de eredienst weet te combineren met respect voor de tradities die in de loop van de jaren zijn opgebouwd en belangrijk zijn binnen de gemeente;

- zich in het pastoraat open en meelevend durft op te stellen en vanuit het hart spreekt, bezielend en inspirerend is;

- de gemeenteleden wil voeden in geloof en vieren en die mee wil werken aan de opbouw van de gemeente;

- oog heeft voor stijl en liturgie en tevens bereid is samenkomsten van ‘Religie en Cultuur’ samen met een commissie te organiseren;

- vertrouwd is met de hedendaagse media en digitale communicatiemiddelen;

- zich kan vinden in de visie en missie van onze gemeente. 

 

In aanvulling hierop willen we u graag vertellen dat de Beroepingscommissie van het Witte Kerkje uitziet naar uw reactie en als u voldoet aan bovenstaande profielschets er bovendien naar uitziet om met u kennis te maken. Ons voornemen is om dit kalenderjaar na een zorgvuldige procedure tot een voordracht voor een nieuwe predikant te komen. Daarom zien we uw reactie graag tegemoet vóór 2 november 2021. 

Voelt u zich geroepen om te reageren, kunt u dat kenbaar maken door een mail voorzien van uw cv te sturen aan de secretaris van de Beroepingscommissie, mevr. A.E.M. Gillieron (mailadres: l.gillieron@gmail.com) of met een brief aan de voorzitter, mevr. L.W.D. Geluk-Poortvliet (postadres: 1e Hogeweg 184, 3701 HL Zeist).