Versoepelingen vanaf zondag 4 juli

Inmiddels kunnen we vanaf Pinksteren de kerkdiensten in Het Witte Kerkje weer fysiek bijwonen. Het is toch fijner om met elkaar de diensten te vieren, in plaats van deze alleen online te volgen. Als u het nog niet hebt aangedurfd, kom gerust. Er is besloten dat er meer versoepeld wordt, met ingang van aanstaande zondag 4 juli, volgens de PKN richtlijn. Dat betekent geen mondkapjes meer en we mogen ook weer zingen! De 1,5 meterregel blijft voorlopig wel en de registratie bij binnenkomst ook.

De kerkenraad heeft helaas moeten besluiten ook dit jaar de Onderwegdiensten niet te laten doorgaan. Het kort na elkaar houden van 2 diensten is niet te verenigen met het hanteren van het coronaprotocol. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.