'U zij de glorie’ op Paasochtend bij gemeentehuis Zeist

Al vele jaren speelt het muziekkorps van het Leger des Heils op Paasochtend op het plein voor het gemeentehuis in Zeist. Een groep zangers van verschillende kerken vormt daarbij een zangkoor om samen liederen te zingen over de opstanding van Christus. En altijd weer wordt afgesloten met het magistrale ‘U, zij de glorie, opgestane Heer’. Omdat het door de regelgeving van de overheid niet mogelijk is om met het hele muziekkorps van het Leger des Heilsaan te treden, zal ook dit jaar een aantal paasliederen door één muzikant worden gespeeld. Want het goede nieuws van Pasen moet klinken. Altijd en juist nu in deze moeilijke en onzekere tijd. U bent van harte welkom om op eerste Paasdag om 09.00 uur aanwezig te zijn bij het spel van de eenzame muzikant van het Leger des Heils. En meezingen in uw hart mag altijd. Want Christus ís opgestaan!