Gedragsregels voor de anderhalve-meter vieringen in Het Witte Kerkje

Vanaf 1 juli 2020 mogen kerkdiensten worden gehouden met maximaal 100 mensen, exclusief degenen die een taak hebben te vervullen.
De Kerkenraad van HWK heeft besloten om de maand augustus te benutten om met de Kerkenraadsleden de vieringen onder de nieuwe omstandigheden goed voor te bereiden en vanaf 1 september weer kerkdiensten met deelname van gemeenteleden te gaan houden.

Door de bescheiden ruimte die de kerkzaal van HWK biedt kunnen, met in achtneming van de 1,5 meternorm, maximaal ca. 30 mensen de kerkdienst bijwonen. Door de installatie van een camera worden de diensten gelijktijdig uitgezonden via kerkomroep.nl en zijn ook via youtube te volgen.

Per zondag worden twee coördinatoren ingeroosterd. Zij zullen de kerkgangers bij binnenkomst instructie geven en in de kerkzaal aanwijzingen geven waar nodig. Ook voor het verlaten van de kerk na de dienst wordt u verzocht om hun aanwijzingen op te volgen.

De volgende zaken zijn van belang:

 1. Voor het betreden van het kerkgebouw zal aan u worden gevraagd of u coronaverschijnselen heeft, dan wel dat er mensen zijn in uw huishouden die verschijnselen hebben.
 2. De anderhalve-meternorm is onverkort geldig. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. In de kerkzaal staan zowel een aantal stoelen apart op 1,5 meter afstand, als een aantal setjes van twee stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar. Verzoek om niet zelf met de stoelen te gaan schuiven.
 3. Tijdens de kerkdienst is samenzang niet mogelijk.
 4. Na afloop van de kerkdienst is gezamenlijk koffiedrinken niet mogelijk.
 5. Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; jassen worden meegenomen naar de zitplaats. In uiterste

  gevallen, bijvoorbeeld als gemeenteleden verregend binnenkomen, zal de coördinator aangeven waar de

  jassen kunnen worden opgehangen.

 6. Gemeenteleden maken alleen in het uiterste geval – en in overleg met de koster – gebruik van de toiletten.
 7. Gemeenteleden met corona-gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten of verhoging, dan wel zij die

  een huishouden delen met iemand met deze verschijnselen, blijven thuis.

 8. U neemt op eigen risico deel aan de kerkdiensten.

Vanwege besmettingsgevaar wordt er voorlopig geen avondmaal gevierd.
Voor en tijdens de kerkdienst wordt de kerkzaal maximaal gelucht. Er worden extra maatregelen getroffen in verband met schoonmaak.