Kerkdiensten voorlopig alleen online

De komende tijd zijn er geen kerkdiensten in Het Witte Kerkje. Wel is online een dienst te volgen via kerkomroep.nl

Het zijn bizarre tijden nu het coronavirus als een storm over ons heen is gekomen. Wat eerst nog zo ver weg leek in China, vervolgens in Italië kwam, houdt nu ook ons land in zijn greep. Wie had ooit kunnen denken dat we kerkdiensten zouden gaan houden in een lege kerk zonder gemeenteleden? Maar dat doen we wel, en zo blijft de onderlinge verbondenheid. Ook de wijkgemeenten in Zeist bundelen hun krachten. Zo zal ds. Van der Wal op zondag 5 april, Palmpasen een dienst namens Het Witte Kerkje leiden in de Noorderlichtgemeente, met beeld en geluid. U kunt die bekijken en beluisteren via Kerkomroep Noorderlichtkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10512

Laten we elkaar steunen. Bemoedigend zijn de positieve reacties, het begrip en de gebeden. We kunnen elkaar misschien dan niet fysiek bezoeken, maar dankzij het internet en de telefoon zijn we toch met elkaar verbonden. Ook gastpredikanten van buiten Zeist hebben hun betrokkenheid laten merken bij Het Witte Kerkje.

We leven mee en bidden voor allen die ziek zijn of in deze tijden van ‘sociaal isolement’ zich des te eenzamer voelen. In ieder geval wordt het Pasen. We mogen erop vertrouwen dat het feest van de bevrijding in alle opzichten ook bevrijding wordt.

Welke maatregelen er ook genomen gaan worden, de online-diensten zullen doorgaan, ook in de Stille Week. Gemeenteleden van Het Witte Kerkje worden via de mail regelmatig op de hoogte gehouden.

Onze gedachten gaan uit naar de mensen die in de zorg werkzaam zijn of op een andere plek proberen het dagelijks leven gaande te houden in supermarkten en waar ook, maar ook naar hen die gedwongen zijn thuis te werken.
Omdat deze situatie voor isolement zorgt, zal de kerkenraad contact met u houden door middel van de telefoon. Uiteraard gaan ook onze gebeden naar iedereen uit. Ook op een andere manier proberen de kerken ieder een hart onder de riem te steken: voorlopig zullen iedere woensdag van zeven uur tot kwart over zeven de klokken van alle kerken in Zeist, ook die van Het Witte Kerkje, luiden als teken van hoop en troost. Deze tijd laat ook lichtpunten zien: saamhorigheid, begrip en verbondenheid. Ook het beste in de mens komt in deze crisis naar boven.

 U kunt de diensten volgen via kerkomroep.nl. Ook zo kunnen we ons met elkaar verbonden blijven voelen.