Kerstvieringen

We hopen dit jaar weer mooie en sfeervolle kerstfeesten te vieren. Het begint op dinsdagochtend 17 december, met de adventsviering van de HVD. Op zondagmiddag 22 december vieren we een kerstfeest voor jong en oud met verhalen en kerstliederen. De kerk wordt mooi versierd, en kleinkinderen, ouders, en oma’s en opa’s, en anderen zijn van harte welkom. Het feest begint om 17.00 uur.

Op dinsdagavond 24 december vieren we weer een feestelijke kerstnachtdienst, met muzikale begeleiding en medewerking van de lectoren van Het Witte Kerkje. Deze dienst begint om tien uur ’s avonds. Op woensdagochtend 25 december, eerste Kerstdag, is er een traditionele gezinsviering, aanvang 10.00 uur. We hopen u bij een of meer diensten te begroeten. Vanaf deze plaats wensen we iedereen een gezegende kersttijd toe.

Nieuwjaarsbegroeting

Op zondag 5 januari, zondag Epifanie, zullen we elkaar na de korte eredienst ontmoeten om elkaar veel heil en zegen te wensen voor het nieuwe jaar.

 

kerstavond liturgie

1e kerstdag liturgie