Carel ter Linden over Bijbelse miniaturen

Op 5 november komt Carel ter Linden naar ons Witte Kerkje. Hij zal spreken over zijn laatste boek, Bijbelse miniaturen, waarin hij de Bijbelse verhalen voor deze tijd relevant wil houden. Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan we vaak beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving, waarvan de oorsprong ligt bij het Bijbelse volk Israël. Het gaat steeds om unieke, niet zozeer historische, bééldende verhalen met een verborgen wijsheid, erop gericht hoe wij mensen kunnen leren hoe met deze aarde en alle leven om te gaan. Deze wijsheid wordt in deze verhalen gezien als afkomstig van een ‘God’, die in die verhalen af en toe het woord neemt. Een gedachte die voor niet-gelovigen uiteraard ondenkbaar is. Maar ook gelovigen kunnen met de gedachte aan een ‘God’ als een bovennatuurlijke werkelijkheid, die deze wereld geschapen zou hebben en daarin af en toe op wonderbaarlijke wijze ingrijpt, dikwijls niets meer beginnen. Maar blijft er ons dan nog zoiets over als een geloof dat richting kan geven aan ons leven?

Aanvang 20.00 uur; vanaf 19.30 bent u welkom voor koffie of thee. De toegang is gratis, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Amersfoortseweg 47, Huis ter Heide.