De toekomst van God en geloof in Nederland - lezing Paul Schnabel

Religie en Cultuur in Het Witte Kerkje

8 oktober 2019
Paul Schnabel
De toekomst van God en geloof in Nederland

Voor onze volgende avond in deze serie Religie en Cultuur hebben we Paul Schnabel bereid gevonden een lezing te houden over ‘De toekomst van God en geloof in Nederland’. We kennen Paul Schnabel als oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, en nu als lid van de Eerste Kamer. Over de lezing schrijft hij: ‘‘Wat vindt men het meest typerend voor Nederland’ vroeg het Sociaal en Cultureel Planbureau dit jaar aan 5000 Nederlanders. Op de lijst van twintig hoogst scorende items was er geen een die verwees naar godsdienst, kerkelijkheid of zelfs maar de toch nog steeds zo vaak aangehaalde ‘calvinistische’ volksaard. Nederland was een kerkelijk en christelijk land. In nauwelijks meer dan een halve eeuw is dat totaal veranderd. In een steeds religieuzere wereld is Nederland een van de weinige landen waar de meerderheid van de bevolking zegt niet godsdienstig te zijn. Wat is er gebeurd, wat is de situatie op dit momenten zullen de kerken ooit weer gevuld raken?’

Aanvang 20.00 uur; vanaf 19.30 bent u welkom voor koffie of thee. De toegang is gratis, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Amersfoortseweg 47, Huis ter Heide.