Stille week

In de Stille week, tussen Palmpasen en Pasen is er op maandag tot en met vrijdag elke avond om 19:30 uur een viering in Het Witte Kerkje. 

We volgen Jezus tot onder het kruis, in verhalen, liederen en gebeden. 

Op maandag, dinsdag en woensdag is er een avondgebed. Het is stil als we binnenkomen in de kerkruimte, de Paaskaars brandt al. De liturgische kleur is paars, de kleur van inkeer. De gebeden zijn in wisselspraak met de gemeente, de liederen zingen we zonder nadere aankondiging. 

Op Witte Donderdag vieren wij de maaltijd van de Heer, zittend aan tafel. Wij voegen ons in een lange traditie door op deze avond brood en wijn met elkaar te delen. De liturgische kleur op deze avond is wit, de kleur van feest. 

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van onze Heer. De dienst heeft het karakter van een wake. Wij wachten en waken aan de voet van het kruis. We lezen het lijdensevangelie. De lezingen worden afgewisseld door liederen en stilte. De kleur is opnieuw paars. Aan het eind van de dienst zwijgt het orgel, het licht dooft. 

Wij verlaten de kerk in stilte.

Een stilte die duurt tot wij op Paasmorgen hier weer bijeenkomen.