Schenkingen en legaten

U kunt de financiële positie van de kerk ook steunen met een schenking of een legaat. De kerkrentmeesters geven u er graag alle informatie over.