Actie kerkbalans

Aan het begin van elk kalenderjaar vragen de kerken in Nederland via een landelijke actie, de actie Kerkbalans, hun leden om financiële steun. De leden zeggen een vaste vrijwillige bijdrage toe in de kosten van het kerkenwerk, zowel van de landelijke kerk als van de plaatselijke kerk. Uit deze bijdrage betaalt de plaatselijke gemeente (de Hervormde gemeente van de PKN te Zeist) de traktementen van de predikanten, de salariskosten van jeugdwerkers, pastoraal werkers en kosters, de vergoedingen van organisten en het onderhoud van kerkgebouwen en pastorieën. De plaatselijke gemeente draagt per lid een bijdrage af in de kosten van het werk van de landelijke kerk. Daaruit betaalt de landelijke kerk ook een deel van de traktementen van de predikanten en zorgt zij voor steun en toerusting van de plaatselijke gemeente.