Stichting Timon

Deze stichting zet zich in voor de jongeren in de samenleving die te maken hebben met identiteitsproblemen, vastgelopen opvoedingssituaties, verslavingsproblemen (met name gokverslaving), e.d. TIMON probeert deze hulpverlening te doen vanuit de diaconale opdracht van de kerk. Naast opvangcentra in Utrecht en Zeist voor jongeren met ernstige problemen, kent Timon verschillende diaconale woongroepen in Zeist, Houten en Culemborg.

Contactpersonen: alle diakenen.