Onderwegdiensten

In de zomermaanden is er om 9:00 uur een korte dienst in Het Witte Kerkje met voorgangers uit verschillende kerkgenootschappen. De diensten hebben als doel om open en uitnodigend te zijn. Open naar alle richtingen in het Christelijke geloof en uitnodigend, juist voor mensen die anders niet regelmatig naar de kerk gaan. Er is voor deze diensten een speciaal liedboekje gemaakt, met een selectie van liederen die opgewekt van toon zijn en die de volle breedte van gelovend Nederland bestrijken.

De collecte in de dienst is ter bestrijding van de kosten. Bij de uitgang staat een bus voor een gift voor een diaconaal project, ook staat er een bus voor de zending. Na de dienst is er een kopje koffie of thee. De diensten worden gehouden van de eerste zondag na het begin van de zomer tot en met de laatste zondag in augustus, van 9:00 tot 9:30 uur.
Contactpersoon is de heer Bert Bierman, telefoon 030 - 69 58 752.