Kerk in Actie

Kerk in Actie) is de organisatie die namens de kerken in Nederland zich inzet voor het diaconale en missionaire werk van de kerk. Op de website van Kerk in Actie, www.kerkinactie.nl geeft de organisatie de volgende omschrijving:

Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Daar werkt Kerk in Actie aan, vanuit onze christelijke identiteit. Kerk in Actie wil werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid.
Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties, onze partners, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.