Hervormde Vrienden Dienst

De HVD is een commissie van gemeenteleden. De voorzitter is als diaken ook lid van de kerkenraad. De HVD neemt taken op pastoraal en diaconaal gebied voor haar rekening.

De HVD heeft de volgende activiteiten;

  • bezoekt nieuw ingekomen gemeenteleden;
  • brengt een verjaardag attentie bij de 75-jarigen en ouder;
  • organiseert de Adventsviering met aansluitende brunch, die een speciale plaats inneemt in onze wijkgemeente.
  • verzorgt van september tot juni elke eerste dinsdag van de maand een koffiemorgen voor de wijkgemeente.

Het bestuur van de HVD bestaat uit:
Coby Schoondermark - Secretaris
Ab van Amerongen -  Adjunct
Corry Godart - Penningmeester
Cock Couprie - Voorzitter.

Rekeningnummer NL65 INGB0006166304 t.n.v. mw. C. Godart-van Duivenbooden, inzake HVD.

Contactpersoon: mevrouw C.T. Couprie-Hamoen, telefoon 030 - 6951153.