Bloemen

De bloemen van de liturgietafel gaan elke zondag met een groet van de gemeente naar een gemeentelid. Als teken van medeleven of van bemoediging, maar ook als felicitatie of dankzegging.
De dienstdoende diaken zal in overleg met de ouderling en de predikant vaak een goede bestemming voor de bloemen weten te vinden, maar suggesties zijn welkom!
Vrijwilligers zorgen voor het bestellen en naar de kerk brengen van de bloemen.
Contactpersoon is mevrouw Cock Couprie - Hamoen, tel 030-6951153.