Bezoekwerk

Alle nieuw ingekomen leden krijgen een bezoekje van een vrijwilliger van de Hervormde Vrienden Dienst (HVD). De HVD organiseert ook het verjaardag bezoek aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder.
Het bezoekwerk van de predikant richt zich op pastoraat rond ziekte, pastoraat rond huwelijk en pastoraat rond levensbegin en levenseinde. De predikant bezoekt gemeenteleden vanaf 75 jaar en zij bezoekt gemeenteleden op verzoek. Dat kan zijn op verzoek van een gemeentelid zelf of op verzoek van een ouderling of wijkbezoeker/ster. Stelt u bezoek op prijs, heeft u behoefte aan een gesprek, neem dan contact op met de predikant of de wijkouderling.